OFFICE
EG GROUP PRODUCT AND SERVICE
INFO@EGGROUP.CO.TH
Phone: 02 077 9550
FACTORY
SI RACHA, CHONBURI, 20230 THAILAND
Phone: 038 320 950

Business Policy (นโยบายทางธุรกิจ)

 

 

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า (สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

 1. บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท ( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ   และวันอาทิตย์ )
  โทร. 02-077-9550 , 0992932398     เวลา 8.00-12.00  และ  13.00-17.00   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 3. บริษัทฯจัดส่งภายในประเทศส่งของภายใน 14 วันจากรับเงิน และ ส่งของภายในประเทศภายใน 7 วันจากวันรับเงิน ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท
 4. สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 7 วัน
  – รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15:00 น.
  – รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง
 5. บริษัทฯมีบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 200 บาทขึ้นไป
 6. หากสินค้าราคาไม่ถึง 200 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางหรือเหมา 100 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จรับเงิน สำหรับกรณีนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าอีกที
 7. เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯจะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า
 8. ในวันที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้าอีกที เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ
  – หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลานั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที
 9. ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  – ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด  เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  – บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 

นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า
ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
 3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า
 4. กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 6. สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้

สินค้างดรับคืน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. สินค้า Clearance
 2. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย
 3. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า

 1. การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของบริษัท รับประกัน 1-2 ปี ตามรายการสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้ ทางเรามีอะไหล่และศูนย์บริการดูแลตลอดการใช้งาน
 2. ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และซื้อสินค้ากับทางเรา จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องซ่อม และส่งคืน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ลูกค้าส่งคำร้องขอ มายัง Email :  INFO@EGGROUP.CO.TH หรือ เบอร์ไทร. 02-077-9550
 2. กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด
 3. ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

ช่องทางการคืนสินค้า

168/72 NAKNIWAT RD, KHWAENG LAT PHRAO,

KHET LAT PHRAO, BANGKOK 10230

การคืนเงิน

 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร
 2. เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

 

หากพบมีปัญหาหรือข้อสงสัย 

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์  02-077-9550 ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์: 08:30-17:30น. เสาร์: 08:00-16:00น.
หรือ อีเมล์ INFO@EGGROUP.CO.TH หรือ Line: @eggroup