OFFICE
EG GROUP PRODUCT AND SERVICE
INFO@EGGROUP.CO.TH
Phone: 02 077 9550
FACTORY
SI RACHA, CHONBURI, 20230 THAILAND
Phone: 038 320 950

Logistics

EG Group

Logistics & Customs Clearance

การให้บริการงานด้าน Logistics & Customs Clearance ด้วยระบบประกันความพึงพอใจ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันความพึงพอใจ คือ

  1. 1. Just In Time Best Practice
  1. 2. Document Inspection Process
  1. 3. Customs Tariff Code Master Profile
  1. 4. ERP. Shipment Planning (Inbound / Outbound)
  1. 5. Call Center 24 Hours
  1. 6. Customs Entry Status 0409
  1. 7. E-Customs Document Filing
  1. 8. WMC : Watching Monitor Center
  1. 9. Risk Management : Remote Office
  1. 10. Skill Development Beat Practice
  1. 11. Logistics Integrated Provider
  1. 12. Comprehensive Service for Main Hub & Economic Gateway
  1. 13. Customs & Logistics Clinic
  1. 14. Customs Clearance Standard Best Practice Manual

EG Group

Excellent Customer Service Force

ทีมงาน Customer Service ของเราพร้อมให้บริการท่านด้วยหัวใจบริการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยลูกค้าสามารถได้รับบริการในลักษณะ One Stop Service ในการให้บริการ โดยทีมงาน Customer Service ได้ให้บริการโดยยึดหลัก ระบบการประกันความพึงพอใจ เป็นสำคัญ ซึ่งในเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบประกันความพึงพอใจทั้ง 14 ข้อ เป็นหัวใจสำคัญที่ลูกค้าประสงค์ที่จะได้รับบริการจากทาง Customer Service ของทาง EG GROUP PRODUCT AND SERVICE โดยเฉพาะ การการส่งมอบสินค้า ในแต่ละด้าน ดังนี้

 1. Inbound / ขาเข้า 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันเรือเข้า
 2. Outbound / ขาออก 100% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันโหลดสินค้า
 3. Inbound Air Port 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 1 วันทำการก่อน Flight Landed
 4. LCL Inbound 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนหลังเอเย่นต์เรือเปิดตู้ 1 วันทำการ

EG Group

Port Operator หรือ ชิปปิ้ง Front Operation

เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการทำงาน ในการ Clear สินค้าจากท่านำเข้า – ส่งออก ให้บริการทุกพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศ ทาง EG GROUP PRODUCT AND SERVICE  ได้แบ่งออกเป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบงานให้กับทางลูกค้าแยกรับผิดชอบออกเป็นแต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่งานรับผิดชอบ เบ็ดเสร็จ ในแต่ละ Site งาน ซึ่งแบ่งแผนกเป็น Area Zone แยกแต่ละท่าเรือหรือ ICD และมีสาขาทั้งสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สาขาแหลมฉบัง, สาขาภาคใต้ (ทุกด่าน เช่น สะเดา ท่าเรือสงขลา ปาดังเบซ่าร์ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น) แยกบริการต่างหากเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แบบเฉพาะจุดทำให้งานรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และส่งมอบ Just In Time

EG Group

High Light Services

 1. บริการพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร นำเข้า – ส่งออก
 2. บริการ Pre-Audit ระบบตรวจเอกสารก่อนตรวจปล่อยสินค้า
 3. บริการงานติดตามสถานะใบขนสินค้า
 4. บริการงานคืนอากรตามมาตรา 29 และ ชดเชยอากร
 5. บริการด้าน Border & Cross Border , Transshipment / Transit
 6. บริการด้าน Post Audit รับปรึกษางานภาษีย้อนหลังจากศุลกากร
 7. บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งข้ามแดน ประเทศภูมิภาค GMS โดยเฉพาะประเทศพม่า
 8. บริการด้าน Bonded Ware House / Free Zone / Free Trade Zone
 9. บริการขอใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก
 10. บริการงานด้านของ LPI และ NSW รายครั้งของแต่ละหน่วยการควบคุมการนำเข้า – ส่งออก
 11. บริการงานด้านขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ( FTA : Free Trade Agreement)
 12. บริการงานคืนอากรสงวนสิทธิ FTA / BOI และวางค้ำประกัน
 13. บริการงานสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
 14. บริการงานชำระภาษีอากรทุกประเภท
 15. บริการงานด้านตัดบัญชี / ชำระภาษี /ทำลาย ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ( BOI)

 

งานด้าน Logistics & Customs Clearance บริการด้านตัวแทนแทนออกของ ภายใต้การรับอนุญาตจากกรมศุลกากรซึ่งได้รับเป็นตัวแทนออกของตามมาตรฐาน AEO บริการขนส่งสินค้าภายใต้ระบบ Q-Mark และ Q-Cold Chain ของกรมขนส่งทางบก และงานด้านโลจิสติกส์ เราเป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานศุลกากร นำเข้า-ส่งออก และขอคืนอากรตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งมีทีมงานผู้ชำนาญการศุลกากรเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอน ก่อนส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และทำการตรวจสอบก่อนนำใบขนสินค้าไปทำการตรวจปล่อยสินค้า และมั่นใจในการให้บริการของทาง EG GROUP PRODUCT AND SERVICE  สนใจในบริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ โทร 02-077-9550

EG Group

สนใจติดต่อ

โทรติดต่อ

PHONE: 02-077-9550

อีเมล

INFO@EGGROUP.CO.TH

Line Official

LINE: @eggroup