OFFICE
EG GROUP PRODUCT AND SERVICE
INFO@EGGROUP.CO.TH
Phone: 02 077 9550
FACTORY
SI RACHA, CHONBURI, 20230 THAILAND
Phone: 038 320 950

JOB JOB

Assist. Maintenance Manager (จำนวน 1 อัตรา) Description 1. วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO…

Details

Description 1. วางแผนและควบคุมด้านวิศวกรรม ทุกระบบภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO และ HS 2. ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์สูงสุด 3. บริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ…

Details